สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านค่าย 21 พ.ย. 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านค่าย ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย ที่ปรึกษาพิเศษ พชอ.บ้านค่าย ,คณะกรรมการ พชอ.บ้านค่าย และภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน พชอ.บ้านค่าย ปี 2563 ภายใต้แนวคิด อำเภอบ้านค่ายเมืองน่าอยู่ บูรณาการ การจัดการขยะ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ,โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) และยาเสพติด 

Tags : ประชุม พชอ.

view