สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ให้ความรู้การป้องกันไวรัสโคโรนา 5 ก.พ. 63

วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. CUP บ้านค่าย จัดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ให้ความรู้การป้องกันไวรัสโคโรนา ให้กับรถตู้โดยสารปรับอากาศบ้านค่าย-กรุงเทพ/รถสองแถวสายบขส-บ้านค่าย

Tags : กิจกรรมจิตอาสา

view