สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Big Cleaning Day (26 มิ.ย. 63)

รณรงค์ Big Cleaning Day จิตอาสาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุง วันที่ 26  มิถุนายน  2563 เวลา 09.00 น.  อำเภอบ้านค่าย ร่วมกับ อบต.ตาขัน  รพ.สต.บ้านหนองตะแบก อสม. ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  พนักงาน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/กิจกรรมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยได้รับเกียรติจาก นายดาระใน  ยี่ภู่ นายอำเภอบ้านค่าย  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทั้ง 3  โครงการ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  250  คน

Tags : Big Cleaning Day

view