สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลงพี้นที่เยี่ยมประชาชน (สถานการณ์น้ำท่วม 30 มิ.ย. 63)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด และอาสาสมัครสาธารณสุข ได้ลงพี้นที่เยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมในเขตอำเภอบ้านค่าย โดยสำรวจความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียงที่ต้องการได้รับยาต่อเนื่อง และประสานกับโรงพยาบาลในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือต่อไป

Tags : ลงพี้นที่เยี่ยมประชาชน

view