สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันมหิดล 24 ก.ย. 63

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย
เนื่องในวันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก)
ณ วัดตาขัน ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
อำเภอบ้านค่าย ร่วมกับ อบต.ตาขัน รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดอำเภอบ้านค่าย
อสม. ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ครูและนักเรียน
กิจกรรมที่ดำเนินการ
- สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง ในชุมชน โรงเรียนและวัดตาขัน
-พ่นเคมีหมอกควันกำจัดยุง
-ปัด กวาด ทำความสะอาด บริเวณวัดและโรงเรียน
โดยได้รับเกียรติจาก นายวิจิตร พาพลงาม ปลัดอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน

Tags : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันมหิดล

view