สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมเชิงรุก การตรวจหาเชื้อโควิด – 19 (21/01/2021)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองและคณะฯ จัดกิจกรรมเชิงรุก การตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย มีกำหนดออกให้บริการตรวจฯ ในกลุ่มเป้าหมาย พ่อค้า-แม่ค้า และประชาชนทั่วไป จำนวนเป้าหมาย 300 คน ในวันที่  21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตรวจโควิด-19 (15/01/2021)

ด้วยอำเภอบ้านค่าย กำหนดให้มีหน่วยตรวจโควิด-19 โดยขอรถตรวจเชื้อนิรภัยพระราชทาน ออกมาให้บริการประชาชนทั่วไป ที่ประสงค์ต้องการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 14 - 15 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ ลานปูนวัดไผ่ล้อม ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป้าหมายตรวจวันละ 300 คน
หมายเหตุ นำสำเนาบัตรประชาชนและบัตรประชาชนมาด้วย

ตรวจโควิด-19 (14/01/2021)

ด้วยอำเภอบ้านค่าย กำหนดให้มีหน่วยตรวจโควิด-19 โดยขอรถตรวจเชื้อนิรภัยพระราชทาน ออกมาให้บริการประชาชนทั่วไป ที่ประสงค์ต้องการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 14 - 15 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ ลานปูนวัดไผ่ล้อม ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป้าหมายตรวจวันละ 300 คน
หมายเหตุ นำสำเนาบัตรประชาชนและบัตรประชาชนมาด้วย

view