สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

มือบีบไม้จับปูดำ

มือบีบไม้จับปูดำ

มือบีบไม้จับปูดำ(นวัตกรรม)ของโรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบล บ้านหนองพะวา   

ต.บางบุตร  อ.บ้านค่าย  จ.ระยอง

                           

บริบท

ปัจจุบันเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง (Chronic degenerative disease) และโรคไม่ติดต่อเพิ่มมากขึ้น   พบผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตมากขึ้น

ความสำคัญ

การออกกำลังกายบริหารข้อมือและมือด้วย มือบีบไม้ ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ กระดูกข้อต่อ และระบบโครงสร้างของมือและข้อมือให้แข็งแรง    ช่วยกระตุ้นและพัฒนาการรับรู้สั่งงานของเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกายกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อ และเซลล์ประสาทมากขึ้น ทำให้ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า

แนวคิด

ได้เดินตามรอยเท้าพ่อ โดยได้นำแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

(เศษวัสดุในท้องถิ่น)

วิธีการสร้างนวัตกรรม มือบีบไม้จับปูดำ

ขั้นตอนที่ 1   สำรวจปัญหา  

ขั้นตอนที่ 2   วัตถุประสงค์   

ขั้นตอนที่3    ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง       

ขั้นตอนที่4    วิธีการสร้างนวัตกรรม

งบประมาณ   งบประมาณรวมมูลค่าทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 35 บาท/ชิ้น รายละเอียดดังนี้

1. ไม้ยาง หรือไม้ฉำฉา เศษไม้เหลือใช้   

2. กาวติดไม้

3. เลื่อยตัดไม้ 

4. ยางรัดของ  

 

ขั้นตอนที่5 ทดสอบประสิทธิผล

ขั้นตอนที่ 6 การนำไปใช้จริง

ขั้นตอนที่7 การเผยแพร่นวัตกรรม  

กิจกรรมการสอนการนำไปใช้ในผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต แขนขาอ่อนแรง

   

การนำไปใช้กับผู้สูงอายุ ออกกำลังกายกล้ามเนื้อ มือ แขน

 

เพลงจับปูดำ

จับปูดำ….ขยำปูนา
จับปูม้า........ คว้าปูทะเล
สนุกจริงเอย.....แล้วเลยนอนเปล
ชะโอละเห....... นอนเปลหลับไป ( ซ้ำ  
)

Tags : มือบีบไม้จับปูดำ

view