สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB3
หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB3(1)(2) หนังสือเผยแพร่แผนซื้อจัดจ้างประจำปี ไตรมาสที่ 1/2563

รายละเอียด

ติดบอร์ดสำนักงาน


เพิ่มเติม
1. บันทึกข้อความรายงานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 จำนวน 1 โครงการ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

รายละเอียดเอกสารview