สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - (รพ.สต.บ้านหนองพะวา 31 ส.ค. 2565)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รพ.สต.บ้านหนองพะวา 31 ส.ค. 2565)ไฟล์เอกสาร

อ่านต่อ
view