สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB15
หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1) บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
2) ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
3) ภาพถ่ายประกาศ
4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
5) Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายละเอียดเอกสาร

view