สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB4
หน่วยงานมีการเผนแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EB4(1) รายงานและขอเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) เดือน ต.ค. 62
EB4(2) รายงานและขอเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) เดือน พ.ย. 62
EB4(3) รายงานและขอเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) เดือน ธ.ค.62 - ก.พ. 63

รายละเอียด

ติดบอร์ดสำนักงาน

รายละเอียด เดือน ธ.ค.62 - ก.พ. 63

view