สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมฯ 14-17 ม.ค. 63 ณ เทศบาลตำบลชากบก

         มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำ “โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” กิจกรรมประกอบด้วย การออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ โดยเป็นคาราวานรถเคลื่อนที่ ในวันที่ 14 , 15 , 16 และ  17  มกราคม  2563  ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (โดมเขียว)  สำนักงานเทศบาลตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

Tags : โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ชากบก

view