สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 ก.ค. 63)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุข ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีกิจกรรมคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ การจัดเว้นระยะห่าง การดูแลการใส่หน้ากากอนามัย ทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน

Tags : เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

view